4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

สมัครสมาชิก Sales 50%

 • สมาชิกรายเดือน ลด50%

  500฿
  ทุก 1 เดือน
  เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME และ HR
   
  • 1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเดือนละ 20 แบบฟอร์ม
  • 2. ให้คำปรึกษาออนไลน์
  • 3. รับรู้ข่าวสารด้าน HR และหน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องในเพจ
  • 4. ส่วนลดห้องเรียนออนไลน์ 25%
  • 5. ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน
  • 6. ให้คำปรึกษาวางระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • 7. ให้คำปรึกษาวางระบบงานฝ่ายปฏิบัติการ
  • 8. ฟรี ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เมื่อชำระเงินรายปี
  • 9. ตัวอย่างคู่มือ HR เดือนละ 1 เล่ม
 • สมาชิกรายปี ลด50%

  3,500฿
   
  เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME และ HR
  มีอายุใช้งานหนึ่งปี
  • 1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเดือนละ 30 แบบฟอร์ม
  • 2. ให้คำปรึกษาออนไลน์
  • 3. รับรู้ข่าวสารด้าน HR และหน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องในเพจ
  • 4. ส่วนลดห้องเรียนออนไลน์ 30%
  • 5. ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน
  • 6. ให้คำปรึกษาวางระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • 7. ให้คำปรึกษาวางระบบงานฝ่ายปฏิบัติการ
  • 8. ฟรี ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
  • 9. ตัวอย่างคู่มือ HR 12 เล่ม
  • 10. ให้คำปรึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ทดลองใช้ฟรี 7 วัน

  0฿
   
  มีอายุใช้งานหนึ่งสัปดาห์
  • 1. แบบฟอร์ม HR 3 แบบฟอร์ม
  • 2. รับรู้ข่าวสารด้าน HR และหน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับงานHR
  • 3. ส่วนลดห้องเรียนออนไลน์ 15%
  • 4. ให้คำปรึกษากฏหมายแรงงาน
 • PDPA for HR (EP01)

  5,500฿
   
  Training Online "พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" PDPA for HR
  มีอายุใช้งาน 3 เดือน
  • โพสต์ "test"
bottom of page