4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

บริการวางระบบ"ประเมินผลการปฎิบัติงานKPI"

ประเมินผลการปฎิบัติงาน KPI OKRs เพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน

  • 18 ชม.
  • 25000
  • สถานที่ของลูกค้า

คำบรรยายบริการ

บริการวางระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน เพื่อสร้าง รักษา พัฒนาและเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน สามารถเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงานให้กับองค์กร สิ่งที่คุณจะได้รับ 1. การประเมินผลฯที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน โปร่งใส 2. ตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงาน KPI OKRs ในแต่ละตำแหน่ง 10 ตำแหน่ง 3. ขั้นตอนหรือกระบวนการประเมินผลการปฎิบัติงาน 4. แบบฟอร์มประเมินผลฯ ระดับพนักงาน ระดับหัวหน้างาน 5. ตัวอย่างประกาศ ระเบียบในการประเมินผลฯ 6. แถมฟรี แบบฟอร์มประเมินผลทดลองงาน และหลักเกณฑ์ 7. แถมฟรี ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส 8. แถมฟรี คำปรึกษาในการประเมินผลฯ 3 เดือน


นโยบายการยกเลิก

ยกเลิกการจองโปรดแจ้งล่วงหน้าก่อน 15 วัน


ข้อมูลการติดต่อ

0889670826

support@hr-consultant-training.com

9/199 ม5 ซ.มังกร-ขันดี ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่) 9/199 ม.5 ซ.มังกร-ขันดี ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


bottom of page