4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

8. วงจรธุรกิจกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อัปเดตเมื่อ 25 ต.ค. 2564ธุรกิจคุณในปีหน้าอยู่ระยะไหนประเมินหรือยังก่อนทำแผนธุรกิจ?


เรามาดูวงจรธุรกิจ สร้างยุทธศาสตร์องค์กรสู่การจัดการทรัพยากรมนุษย์


1. ระยะเริ่มต้น ​Introduction ธุรกิจระยะนี้อัตราเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างช้า ๆ การจัดการทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาทสำคัญดังนี้

1.1 อบรมให้พนักงานในส่วนของการผลิตได้เข้าใจถึงวิธีการผลิตหรือการให้บริการที่เปลี่ยนไป

1.2 เน้นการฝึกอบรมด้านการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า


2. ระยะเติบโต Growth เป็นระยะที่ตลาดรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ บทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเน้นไปให้พนักงานมีคุณภาพ

2.1 กำหนด JD และ KPIs ในแต่ละตำแหน่ง

2.2 กำหนดคุณสบัติของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน เน้นปลูกฝังค่านิยมที่ดี


3. ระยะอิ่มตัว Maturity เป็นระบะที่ธุรกิจจะอิ่มตัวในตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์เน้นการปรับตัว

3.1 เน้นการฝึกอบรมในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ

3.2 การวิจัยและพัฒนาโดยคำนึงถึงการลดต้นทุน


4. ระยะตกต่ำ Decline เป็นช่วงที่ธุรกิจอื่นถูกแทนที่ ด้วยคู่แข่งขันหรือสินค้าทดแทน บทบาทที่จะจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงนี้คือ

4.1 ฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่

4.2 ฝึกอบรมให้ตื่นตัว และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือปัจจุบันเรียกว่า Agile


รู้วงจรธุรกิจแล้วมาวางแผนสำหรับปีหน้ากับได้เลยนะคะ


ขอบคุณค่ะ

Wimolmas S.


สนใจการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจปี 2020 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hrconsultant.training/post/hr-consultant-and-training


ดู 669 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page