4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

HR for NoN HR หลักสูตรที่หัวหน้างานควรรู้ - รักษาคนเก่งคนดีให้อยู่กับองค์กรHR for NoN HR หลักสูตรที่หัวหน้างานควรรู้ - รักษาคนเก่งคนดีให้อยู่กับองค์กร

  1. การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา

  2. การวางแผนอัตรากำลัง

  3. การคัดเลือกบุคลากร

  4. กฏหมายแรงงาน

  5. การพัฒนา

  6. การสร้างแรงจูงใจ

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page