4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

คุณรู้หรือไม่การแจ้งข้อเท็จจริงประกันสังคมเป็นเท็จมีโทษทั้งจำคุกและปรับ?

อัปเดตเมื่อ 25 ก.ค. 2563


มีนายจ้างและลูกจ้างหลายท่านที่ฝ่าฝืน แจ้งการสิ้นสภาพของลูกจ้างเป็นเท็จเพื่อการรับประโยชน์สูงสุดของการสิ้นสภาพลูกจ้าง ท่านรู้หรือไม่ว่ามีโทษทั้งจำคุกและค่าปรับ


1. นายจ้างจะต้องแจ้งสาเหตุการสิ้นสภาพของลูกจ้างให้สำนักงานประกันสังทราบดังนี้

1.1 ลาออก/ละทิ้งหน้าที่โดยมีการติดต่อนายจ้างภายใน 6 วันทำงานติดต่อกัน

1.2 สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง

1.3 เลิกจ้าง/โครงการเกษียณก่อนกำหนด

1.4 เกษียณอายุ

1.5 ไล่ออก/ปลดออก/ให้ออกเนื่องจากกระทำความผิด/ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีการติดต่อนายจ้างภายใน 7 วันทำงานติดต่อกัน

1.6 ตาย

1.7 โอนย้ายสาขา


2. วิธีการดำเนินการ

2.1 ให้แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.2 การแจ้งข้อเท็จจริงเป็นเท็จ เช่น การแจ้งลาออกไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมสามารถอ่านเพิ่มเติมความรู้ประกันสังคมและกฎหมายแรงงานที่


ขอบคุณค่ะ

Wimolmas S.


ดู 3,761 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page