4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

HR Trends of NEW NORMAL

อัปเดตเมื่อ 25 ก.ค. 2563HR trends of NEW NORMAL


สำหรับต้นปีที่ผ่านเราพูดถึงและวางแผนสำหรับ Digital transformation แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นกับเราอย่างรวดเร็ว ทั่วโลกก็คือโรคระบาดไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 นี้ละคะ เราเคยคิดหรือพูดว่า Work From Home (WFH) บางท่านยังคิดและวาดภาพไม่ออกเลยว่าตำแหน่งตัวเองจะสามารถทำงานที่บ้านได้อย่างไร? แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นตัวเร่งบังคับทำให้การแปลงเปลี่ยนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อนและความกำกวม จึงทำให้หลายคนหลายบริษัทสามารถปรับตัวได้ทัน ที่ไม่ทันก็มีผลกระทบอย่างรุนแรง

ธุรกิจถูกปิด การหยุดจ้างงานเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้จะส่งผลกระทบต่อสถานที่ทำงาน ทีมงาน และองค์กร นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณและองค์กรจะต้องเปลี่ยนและอย่างรวดเร็วสำหรับในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2020

  1. การจ้างงาน Recruit ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนพนักงานที่ต้องใช้วิธีการและขั้นตอนการสรรหา หรือวิเคราะห์งานใหม่เพื่อสรรหาพนักงาน การจ้างงานตามทักษะใหม่ New Normal สู่ปกติ The Normal คือการมุ่งเน้นการจ้างตามทักษะมากกว่าการศึกษาและการฝึกงานจะเพิ่มมากขึ้น

  2. การฝึกอบรมหรือพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นหรือเปลี่ยนแปลงไปขององค์กรหรือของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย การใช้แอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อการฝึกอบรม หลักสูตรออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้น

  3. การปรับกระบวนการหรือคู่มือการปฎิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ WFH ตัวอย่าง Microsoft กำลังก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง คือสร้างคู่มือการทำงานจากที่บ้านในช่วงโควิด-19 และมีคู่มือสำหรับลูกค้าในรูปแบบเอกสารที่แก้ไขได้เพื่อใช้กับองค์กรของลูกค้าเอง

  4. การประเมินผลการปฎิบัติงาน เน้นที่ผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้และตอบสนองต่ออนาคตการทำงานด้วยความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและองค์กร

  5. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ตามผลงานมากขึ้น สวัสดิการบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามความจำเป็นและความต้องการของพนักงาน

ยินดีต้อนรับสู่ New Normal สิ่งที่ชัดเจนในงาน HR คือเราไม่มีใครสามารถที่จะดำเนินการหรือทำงานแบบเดิมในอดีต นี่เป็นโอกาสของพนักงานแต่ละองค์กรที่จะเห็นว่าผู้นำในภาวะวิกฤติในขณะนี้คือใคร?

ขอบคุณค่ะ

Wimolmas S.


ดู 1,867 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page