4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
 

START to PDPA 6 Steps (6 ขั้นตอนการเริ่มทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

อัปเดตเมื่อ 12 ม.ค.


องค์กรจะต้องให้ความสำคัญและเคารพความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) องค์กรจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า พนักงานและสมาชิกผู้ใช้งาน (Users) ทุกท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว จะต้องอธิบายถึงวิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมีเนื้อหาต่อไปนี้ ในการวางนโยบายข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล 6 ขั้นตอนการเริ่มทำตาทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เรียนรู้และทำความเข้าใจ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  2. กำหนดนโยบายขององค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพิ่มเติมตามประเภทธุรกิจหรือบริการ

  3. กำหนดรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องใช้ตามความจำเป็น ผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล

  4. กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ให้สอดคล้องกับข้อมูลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่องค์กรต้องทราบและต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล

  6. ฝึกอบรมเผยแพร่ให้พนักงานภายในองค์กรทราบ สุดท้ายที่สำคัญคือจะต้องมีหลักฐานการยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร


ขอบคุณค่ะ

Wimolmas S.


สนใจวางแผนองค์กกร ฝึกอบรม วางระบบ PDPA for HR พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :-

https://www.facebook.com/PDPA.Training

www.hrconsultant.training


หลักสูตรเรียน In-House Training, Consultant, Implement คลิก🔻

https://www.hrconsultant.training/post/pdpa-inhouse-1-day-online-training-zoom

.

หลักสูตรเรียน HR-Online คลิก🔻

https://www.hrconsultant.training/post/pdpa-for-hr-training-online

.

หลักสูตรเรียน HR-Public คลิก🔻https://www.hrconsultant.training/post/pdpa-for-hr-training-public

.

หลักสูตรฝึกอบรม Public-PDPA for SMEs / DPO (1 day) คลิก🔻

https://www.hrconsultant.training/post/pdpa-for-smes-public-1day

.

หลักสูตรฝึกอบรม Public-PDPA for SMEs / DPO (2 day) คลิก🔻

https://www.hrconsultant.training/post/pdpa-for-smes-public-training-2-days

.

หลักสูตรฝึกอบรม Online-PDPA for SMEs / DPO คลิก🔻

https://www.hrconsultant.training/post/pdpa-for-dpo-smes-training-online

.

#พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #PDPA #PDPAforHR #Training #ฝึกอบรม #TrainingOnline #PDPATraining #ConsentForm #PDPAคืออะไร #PDPAย่อมาจาก #กฎหมายPDPA #PDPAเลื่อน #Consentคือ #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2563 #กฎหมาย

ดู 3,548 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด