4008242665874176 4008242665874176 UA-154733050-1
top of page

3.HR Trends for 2020 (Covid-19)

อัปเดตเมื่อ 25 ต.ค. 2564


ขอเสนอ 6 งาน HR ในปี 2020 ที่ HR มืออาชีพจะต้องปรับตัวให้ทันในยุคโรคระบาดโควิด-19


1. Holistic HR

การทำงาน HR จะต้องทำงานแบบองค์รวมมากขึ้นนั้นหมายถึงคุณจะต้องมีความรู้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกงานภายในองค์กร


2. Digital Technology

จะต้องใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น


3. Digital Skill

เน้นการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลให้กับพนักงาน


4. Transform HR

การเปลี่ยนแปลงการทำงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์


5. Adaptive System

การปรับระบบให้เข้ากับธุรกิจองค์กร เป้าหมายหรือปรับให้เข้า Vision Mission ขององค์กร


6. Productivity

ปรับเปลี่ยนสมรรถนะ เน้นที่ผลผลิต ความรวดเร็ว และมีนวัตกรรม


คุณมีเป้าหมายหรือวางแผนการทำงานในปี 2020 แล้วหรือยังสนใจหลักสูตร "HR Transformation to Digital" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ https://www.hrconsultant.training/service


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hrconsultant.training/post/hr-consultant-and-training

เว็บไซด์ : www.hrconsultant.training


ขอบคุณค่ะ

Wimolmas S.
ดู 246 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page